Musik och dryckes festivalen 2020 inställd på grund av covid -19. 

Festivalfatet 2020 går att beställa ändå. gå till fliken, bli fatägare